О песнику

Милојко Лучић Лука живи и ради у Пожези.